Zasady ogólne
1. Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji pomiędzy sklepem internetowym www.stef-mar.pl a klientem .
2.
Wszystkie podane ceny podajemy w złotych polskich (PLN) i to ceny brutto (zawierają podatek VAT).
3.
Do składania zamówień upoważnione wyłącznie osoby pełnoletnie.
4.
Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej (wypełniając formularz), adres e-mail info@stef-mar.pl lub telefonicznie w sprawie broni 501682999 a pozostały asortyment 516904226, lub osobiście .
5.
Koszty wysyłki towaru ponosi kupujący.
6.
Termin realizacji zamówienia wysyłkowego wynosi do 7 dni roboczych.
7.
Formy płatności to przedpłata na konto bankowe lub wysyłka za pobraniem .

 

 

Zamówienia dotyczące broni :
1. Odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin .

2.Dostarczamy broń we wcześniej ustalone miejsce ( mapka z miastami docelowymi u nas na stronie ) .

3. Na zamówioną broń lub amunicje musi być wpłacony zadatek 100 celem rezerwacji
4.
Broń czarnoprochowa dostępne bez zezwolenia policji dla osób powyżej 18 roku życia .
5.
Amunicja dostępna jest dla osób posiadających legitymacje posiadacza broni z danym kalibrem , koncesje .

 

Reklamacje, gwarancje, zwroty
1. Większość produktów sprzedawanych w naszym sklepie to towary używane, nie posiadające gwarancji.
2.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) Zamawiający towar wysyłkowo - ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni, liczonym od daty wydania rzeczy.
3.
W przypadku podjęcia takiej decyzji Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka realizowana jest na koszt Zamawiającego.
4.
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy nie będzie nosił oznak używania, zostanie odesłany w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu wraz z pełnym kompletem i dowodem zakupu.
5.
Jeśli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione Zamawiający otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru poprzez przelew bankowy na podane przez Zamawiającego konto.
6.
Przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
7.
W przypadku, gdy opakowanie posiada widoczne ślady otwierania paczki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8.
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
9.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Zamawiający.
10. W przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.

 

Polityka Prywatności
1. Korzystając ze sklepu Stef-Mar wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 "o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)".
2.
Dane osobowe Zamawiającego nie udostępniane , odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Zamawiającego i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów.
3.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Internetowego.

 

Podsumowanie :
1. Składając zamówienie kupujący akceptuje powyższy regulamin.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.
Wszelkie problemy i nie jasności związane z zakupem - sprzedażą między sklepem Stef-Mar - a kupującymi - będą rozwiązywane tak aby klient był zadowolony . Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.